Prehľad o organizácii
ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Krivá 18, 040 01 Košice
31733620
2020494267
Nemá
nezistený
16.09.1996
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy ECHO SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice