Prehľad o organizácii
SAGAR, s.r.o., Kysak
044 81 Kysak
31733638
2020496060
Nemá
09.09.1996
19.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SAGAR, s.r.o., Kysak


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAGAR, s.r.o., Kysak


Konateľ SAGAR, s.r.o., Kysak


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAGAR, s.r.o., Kysak


Predmet činnosti SAGAR, s.r.o., Kysak


Kataster SAGAR, s.r.o., Kysak


Skrátené výkazy SAGAR, s.r.o., Kysak