Prehľad o organizácii
NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii
Hlavná 119, 040 01 Košice
31733646
2020486556
Nemá
16.09.1996
07.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Konateľ NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Likvidátor NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Kataster NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy NUOVO STYLE s.r.o. v likvidácii