Prehľad o organizácii
m ekonom, spol. s r.o.
Ďurďošík 107, 044 45 Bidovce
31733654
2020793588
Nemá
nezistený
16.09.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
1,7
36,8 %
-87 €
53,5 %
2021/2020
39,9 tis. €
-13,6 %
2021/2020
-0
54,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk m ekonom, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby m ekonom, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

2,69
0,63
0,27
2,72

Zisk pred zdanením m ekonom, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA m ekonom, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod m ekonom, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie m ekonom, spol. s r.o.


Konateľ m ekonom, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. m ekonom, spol. s r.o.


Predmet činnosti m ekonom, spol. s r.o.


Kataster m ekonom, spol. s r.o.


Skrátené výkazy m ekonom, spol. s r.o.