Prehľad o organizácii
m ekonom, spol. s r.o.
Ďurďošík 107, 044 45 Bidovce
31733654
2020793588
Nemá
nezistený
16.09.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
2,36
27,9 %
29 €
133,3 %
2022/2021
42,8 tis. €
7,2 %
2022/2021
0
137,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk m ekonom, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby m ekonom, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,72
0,72
0,2
3,6

Zisk pred zdanením m ekonom, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA m ekonom, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod m ekonom, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie m ekonom, spol. s r.o.


Konateľ m ekonom, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. m ekonom, spol. s r.o.


Predmet činnosti m ekonom, spol. s r.o.


Kataster m ekonom, spol. s r.o.


Skrátené výkazy m ekonom, spol. s r.o.