Prehľad o organizácii
K - TEST, s.r.o.
Letná 40, 042 60 Košice
31733671
2020483311
SK2020483311
3-4 zamestnanci
09.09.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,71
0,53
78 %
27,4 tis. €
-13,1 %
2022/2021
552 tis. €
-5,7 %
2022/2021
0,16
-5,8 %
2022/2021
45,4 tis. €
94,2 %
2022/2021
N/A

Zisk K - TEST, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby K - TEST, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
5,83
0,22
0,11
2,19

Zisk pred zdanením K - TEST, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA K - TEST, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod K - TEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K - TEST, s.r.o.


Konateľ K - TEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K - TEST, s.r.o.


Predmet činnosti K - TEST, s.r.o.


Kataster K - TEST, s.r.o.


Skrátené výkazy K - TEST, s.r.o.