Prehľad o organizácii
K - TEST, s.r.o.
Letná 40, 042 60 Košice
31733671
2020483311
SK2020483311
3-4 zamestnanci
09.09.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,74
0,47
77,6 %
31,6 tis. €
-25,7 %
2021/2020
586 tis. €
11 %
2021/2020
0,17
-28,3 %
2021/2020
45,4 tis. €
94,2 %
2022/2021
N/A

Zisk K - TEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby K - TEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

6,45
0,22
0,11
3,68

Zisk pred zdanením K - TEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA K - TEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K - TEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K - TEST, s.r.o.


Konateľ K - TEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K - TEST, s.r.o.


Predmet činnosti K - TEST, s.r.o.


Kataster K - TEST, s.r.o.


Skrátené výkazy K - TEST, s.r.o.