Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde
044 31 Družstevná pri Hornáde
31733689
2021236635
Nemá
nezistený
12.09.1996
23.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Štatutárny orgán Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Predmet činnosti Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Kataster Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde


Skrátené výkazy Poľnohospodárske obchodné družstvo Družstevná pri Hornáde