Prehľad o organizácii
PB-TRADE, s.r.o.
Nižné Kapustníky 2, 040 01 Košice
31733697
2020930373
Nemá
09.09.1996
24.04.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PB-TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PB-TRADE, s.r.o.


Konateľ PB-TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PB-TRADE, s.r.o.


Správca konkurznej podstaty PB-TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti PB-TRADE, s.r.o.


Kataster PB-TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy PB-TRADE, s.r.o.