Prehľad o organizácii
SOJKO s.r.o.
Sečovská Polianka
31733701
2020629490
Nemá
nezistený
12.09.1996
25.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SOJKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOJKO s.r.o.


Konateľ SOJKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOJKO s.r.o.


Predmet činnosti SOJKO s.r.o.


Kataster SOJKO s.r.o.


Skrátené výkazy SOJKO s.r.o.