Prehľad o organizácii
STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
31733719
2020521371
Nemá
nezistený
09.09.1996
20.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-65 €
81,1 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,27
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Konateľ STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Likvidátor STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Predmet činnosti STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Kataster STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii


Skrátené výkazy STAVEX 96 spol. s r.o. Prešov v likvidácii