Prehľad o organizácii
SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov
Ružová 2345/34, 075 01 Trebišov
31733727
Nemá
17.09.1996
30.06.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Konateľ SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Predmet činnosti SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Kataster SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov


Skrátené výkazy SIMSTAV, spol. s r.o., Trebišov