Prehľad o organizácii
TADIS, spol. s r.o.
Severná 47, 010 00 Žilina
31733735
2020658123
Nemá
12.09.1996
10.06.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TADIS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TADIS, spol. s r.o.


Konateľ TADIS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TADIS, spol. s r.o.


Predmet činnosti TADIS, spol. s r.o.


Kataster TADIS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TADIS, spol. s r.o.