Prehľad o organizácii
INVESTA STM, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31733743
2020486622
SK2020486622
nezistený
16.09.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,07
0,81
80,3 %
921 €
-91,3 %
2021/2020
16,8 tis. €
0,01
-86,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk INVESTA STM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby INVESTA STM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,2
0,35
1,39

Zisk pred zdanením INVESTA STM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA INVESTA STM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod INVESTA STM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVESTA STM, s.r.o.


Konateľ INVESTA STM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVESTA STM, s.r.o.


Predmet činnosti INVESTA STM, s.r.o.


Kataster INVESTA STM, s.r.o.


Skrátené výkazy INVESTA STM, s.r.o.