Prehľad o organizácii
EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.
Slnečná č. 1941/1, Šaľa-Veča
31733751
Nemá
12.09.1996
22.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.


Konateľ EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.


Predmet činnosti EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.


Kataster EUROSTAV-TATRY, spol. s r.o.