Prehľad o organizácii
GOLDEN FISH Košice, s.r.o.
Tyršovo nábr. 1, 040 01 Košice
31733760
2020789529
Nemá
nezistený
16.09.1996
18.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Konateľ GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Predmet činnosti GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Kataster GOLDEN FISH Košice, s.r.o.


Skrátené výkazy GOLDEN FISH Košice, s.r.o.