Prehľad o organizácii
Human Ekon s.r.o.
Južná trieda 48, 040 01 Košice
31733778
2020494234
Nemá
nezistený
16.09.1996
23.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Human Ekon s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Human Ekon s.r.o.


Konateľ Human Ekon s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Human Ekon s.r.o.


Predmet činnosti Human Ekon s.r.o.


Kataster Human Ekon s.r.o.


Skrátené výkazy Human Ekon s.r.o.