Prehľad o organizácii
ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.
Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov
31733786
2020524638
SK2020524638
nezistený
16.09.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,96
-3,61
0,54
45,7 %
-7,91 tis. €
2,9 %
2021/2020
N/A
-1,96
-145,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

0,33
0,54
n/a
1,51

Zisk pred zdanením ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Konateľ ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Predmet činnosti ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Kataster ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Skrátené výkazy ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.