Prehľad o organizácii
ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.
Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov
31733786
2020524638
SK2020524638
nezistený
16.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3287/P
3,65 tis. €
62,3 %
2023/2022
6,18 tis. €
3 %
2023/2022
0,35
-11,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,22
0,77
0,26
4,35

Zisk pred zdanením ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Konateľ ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Predmet činnosti ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Kataster ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.


Skrátené výkazy ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o.