Prehľad o organizácii
ZLATÁ KURA, s.r.o.
045 01 Budulov
31733794
Nemá
17.09.1996
07.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZLATÁ KURA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZLATÁ KURA, s.r.o.


Konateľ ZLATÁ KURA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZLATÁ KURA, s.r.o.


Predmet činnosti ZLATÁ KURA, s.r.o.


Kataster ZLATÁ KURA, s.r.o.


Skrátené výkazy ZLATÁ KURA, s.r.o.