Prehľad o organizácii
INSYS, spol. s r.o. v likvidácii
Hviezdoslavova 48, 058 01 Poprad
31733808
Nemá
12.09.1996
06.02.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti INSYS, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster INSYS, spol. s r.o. v likvidácii