Prehľad o organizácii
EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.
Mních, 049 31 Rakovnica
31733816
Nemá
18.09.1996
26.05.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Konateľ EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Správca konkurznej podstaty EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Predmet činnosti EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.


Kataster EKODREV MNÍCH, spol. s r.o.