Prehľad o organizácii
INTERIORS SK spol. s r.o.
Národná trieda 38, 040 01 Košice
31733824
2020483333
SK2020483333
5-9 zamestnancov
12.09.1996
Výroba kuchyn.nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,1
0,05
87,8 %
2,9 tis. €
288,1 %
2022/2021
420 tis. €
17,5 %
2022/2021
0,01
232,7 %
2022/2021
11,9 tis. €
N/A

Zisk INTERIORS SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby INTERIORS SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
4,57
0,12
0,05
1,62

Zisk pred zdanením INTERIORS SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA INTERIORS SK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod INTERIORS SK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERIORS SK spol. s r.o.


Konateľ INTERIORS SK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERIORS SK spol. s r.o.


Predmet činnosti INTERIORS SK spol. s r.o.


Kataster INTERIORS SK spol. s r.o.


Skrátené výkazy INTERIORS SK spol. s r.o.