Prehľad o organizácii
INTERIORS SK spol. s r.o.
Národná trieda 38, 040 01 Košice
31733824
2020483333
SK2020483333
5-9 zamestnancov
12.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8426/V
2,93 tis. €
0,9 %
2023/2022
430 tis. €
2,4 %
2023/2022
0,01
4,5 %
2023/2022
11,9 tis. €
N/A

Zisk INTERIORS SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby INTERIORS SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
5,01
0,14
0
2,68

Zisk pred zdanením INTERIORS SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA INTERIORS SK spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod INTERIORS SK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERIORS SK spol. s r.o.


Konateľ INTERIORS SK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERIORS SK spol. s r.o.


Predmet činnosti INTERIORS SK spol. s r.o.


Kataster INTERIORS SK spol. s r.o.


Skrátené výkazy INTERIORS SK spol. s r.o.