Prehľad o organizácii
INTERIORS SK spol. s r.o.
Národná trieda 38, 040 01 Košice
31733824
2020483333
SK2020483333
5-9 zamestnancov
12.09.1996
Výroba kuchyn.nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,03
0,09
87,2 %
748 €
102,3 %
2021/2020
357 tis. €
-0,4 %
2021/2020
0
102,3 %
2021/2020
11,9 tis. €
N/A

Zisk INTERIORS SK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby INTERIORS SK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

4,13
0,13
0,03
1,5

Zisk pred zdanením INTERIORS SK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA INTERIORS SK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod INTERIORS SK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERIORS SK spol. s r.o.


Konateľ INTERIORS SK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERIORS SK spol. s r.o.


Predmet činnosti INTERIORS SK spol. s r.o.


Kataster INTERIORS SK spol. s r.o.


Skrátené výkazy INTERIORS SK spol. s r.o.