Prehľad o organizácii
VETA SVIT, spol. s r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31733832
2020517521
Nemá
nezistený
17.09.1996
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VETA SVIT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VETA SVIT, spol. s r.o.


Konateľ VETA SVIT, spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu VETA SVIT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VETA SVIT, spol. s r.o.


Predmet činnosti VETA SVIT, spol. s r.o.


Kataster VETA SVIT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VETA SVIT, spol. s r.o.