Prehľad o organizácii
PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.
Čermeľská 3, 040 01 Košice
31733841
Nemá
18.09.1996
26.05.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.


Konateľ PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.


Predmet činnosti PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.


Kataster PRESSKO - REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.