Prehľad o organizácii
FJK s.r.o.
Bardejovská 42/2179, 080 06 Ľubotice
31733859
2020489108
Nemá
nezistený
19.09.1996
15.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-320 €
33,3 %
2016/2015
N/A
-0
33,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk FJK s.r.o.


2014
2015
2016
-300 €
-350 €
-400 €
-450 €
-500 €
-550 €
transparex.sk

Tržby FJK s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,02
n/a
1,01

Zisk pred zdanením FJK s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

EBITDA FJK s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FJK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FJK s.r.o.


Konateľ FJK s.r.o.


Štatutárny orgán FJK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FJK s.r.o.


Predmet činnosti FJK s.r.o.


Kataster FJK s.r.o.


Skrátené výkazy FJK s.r.o.