Prehľad o organizácii
EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.
Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča
31733867
Nemá
18.09.1996
26.05.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.


Konateľ EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.


Predmet činnosti EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.


Kataster EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.