Prehľad o organizácii
LOMA, v.o.s.
Moyzesova 8, 082 71 Lipany
31733875
2020525188
Nemá
17.09.1996
09.10.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LOMA, v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LOMA, v.o.s.


Spoločník LOMA, v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LOMA, v.o.s.


Predmet činnosti LOMA, v.o.s.


Kataster LOMA, v.o.s.


Skrátené výkazy LOMA, v.o.s.