Prehľad o organizácii
STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
31733883
2020511636
SK2020511636
2 zamestnanci
20.09.1996
Výroba transport.betónu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
4,28
5,8 %
22,7 tis. €
1 749 %
2022/2021
45,1 tis. €
-0,3 %
2022/2021
0,08
1 562,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,87
0,94
n/a
6,71

Zisk pred zdanením STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Konateľ STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmet činnosti STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné