Prehľad o organizácii
STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
31733883
2020511636
SK2020511636
2 zamestnanci
20.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3291/P
-5,47 tis. €
-124,2 %
2023/2022
68,6 tis. €
52,2 %
2023/2022
-0,02
-125,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,81
0,96
0,55
8,91

Zisk pred zdanením STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Konateľ STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmet činnosti STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné