Prehľad o organizácii
STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
31733883
2020511636
SK2020511636
2 zamestnanci
20.09.1996
Výroba transport.betónu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
1,44
4,5 %
1,23 tis. €
83,9 %
2021/2020
45,2 tis. €
-11,3 %
2021/2020
0,01
84,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

2,62
0,96
n/a
5,49

Zisk pred zdanením STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Konateľ STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmet činnosti STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy STAVOMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné