Prehľad o organizácii
HUMMER SLOVAKIA s.r.o.
Dunajská 4, 814 81 Bratislava
31733891
2020521349
Nemá
nezistený
20.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Kataster HUMMER SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy HUMMER SLOVAKIA s.r.o.