Prehľad o organizácii
INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
31733905
Nemá
20.09.1996
09.02.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.


Konateľ INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.


Predmet činnosti INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.


Kataster INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.