Prehľad o organizácii
Tatramäso, s.r.o.
Stredná 119, 059 91 Veľký Slavkov
31733913
2020515343
Nemá
nezistený
19.09.1996
03.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Tatramäso, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tatramäso, s.r.o.


Konateľ Tatramäso, s.r.o.


Likvidátor Tatramäso, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tatramäso, s.r.o.


Predmet činnosti Tatramäso, s.r.o.


Kataster Tatramäso, s.r.o.


Skrátené výkazy Tatramäso, s.r.o.