Prehľad o organizácii
PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejov
31733921
2020510151
SK2020510151
nezistený
23.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3295/P
282 tis. €
3 371,2 %
2023/2022
N/A
0,06
3 374,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
477,22
0,99
n/a
38,15

Zisk pred zdanením PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Konateľ PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Predmet činnosti PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Kataster PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Skrátené výkazy PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele