Prehľad o organizácii
PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejov
31733921
2020510151
SK2020510151
nezistený
23.09.1996
Nešp.veľkoob.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,06
2 %
-10,3 tis. €
9,8 %
2021/2020
N/A
-0
8,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

473,6
0,98
n/a
11,53

Zisk pred zdanením PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Konateľ PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Predmet činnosti PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Kataster PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Skrátené výkazy PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele