Prehľad o organizácii
PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejov
31733921
2020510151
SK2020510151
nezistený
23.09.1996
Nešp.veľkoob.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,03
1,7 %
-8,61 tis. €
16,4 %
2022/2021
N/A
-0
16 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
472,73
0,98
n/a
13,65

Zisk pred zdanením PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Konateľ PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Predmet činnosti PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Kataster PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele


Skrátené výkazy PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele