Prehľad o organizácii
DAMONT, spol. s r.o.
Priemyselná 8, Michalovce
31733930
Nemá
18.09.1996
23.07.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DAMONT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAMONT, spol. s r.o.


Konateľ DAMONT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAMONT, spol. s r.o.


Predmet činnosti DAMONT, spol. s r.o.


Kataster DAMONT, spol. s r.o.