Prehľad o organizácii
AKRIBIA s.r.o.
076 33 Slovenské Nové Mesto
31733948
2020740018
Nemá
nezistený
23.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8437/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AKRIBIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby AKRIBIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením AKRIBIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AKRIBIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AKRIBIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKRIBIA s.r.o.


Konateľ AKRIBIA s.r.o.


Člen dozorného orgánu AKRIBIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKRIBIA s.r.o.


Predmet činnosti AKRIBIA s.r.o.


Kataster AKRIBIA s.r.o.


Skrátené výkazy AKRIBIA s.r.o.