Prehľad o organizácii
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Skladná 3707/1A, 040 01 Košice - Juh
31733956
2020494278
SK2020494278
5-9 zamestnancov
23.09.1996
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,16
0,01
36,1 %
417 tis. €
2 013,9 %
2021/2020
6,67 mil. €
184,5 %
2021/2020
0,1
1 739,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

394,41
0,64
0,3
7

Zisk pred zdanením Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice