Prehľad o organizácii
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Skladná 3707/1A, 040 01 Košice - Juh
31733956
2020494278
SK2020494278
5-9 zamestnancov
23.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8438/V
-3,06 tis. €
92,8 %
2023/2022
4,39 mil. €
-24,5 %
2023/2022
-0
92,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
387,33
0,7
0,3
3,65

Zisk pred zdanením Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice