Prehľad o organizácii
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Skladná 3707/1A, 040 01 Košice - Juh
31733956
2020494278
SK2020494278
5-9 zamestnancov
23.09.1996
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,46
28,1 %
-42,3 tis. €
-110,1 %
2022/2021
5,81 mil. €
-12,8 %
2022/2021
-0,01
-111,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
387,89
0,72
0,15
12,45

Zisk pred zdanením Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice