Prehľad o organizácii
SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Južná trieda 44, 040 01 Košice
31733964
Nemá
23.09.1996
24.01.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster SKI CLUB JAHODNÁ KOŠICE, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice