Prehľad o organizácii
BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
31733972
Nemá
20.09.1996
27.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.


Konateľ BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.


Kataster BAL - DIŠ Slovakia, s.r.o.