Prehľad o organizácii
SLOVFRANC s.r.o.
Sadova 986/24, 066 01 Humenné
31733981
2021166554
Nemá
nezistený
17.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVFRANC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVFRANC s.r.o.


Konateľ SLOVFRANC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVFRANC s.r.o.


Predmet činnosti SLOVFRANC s.r.o.


Kataster SLOVFRANC s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVFRANC s.r.o.