Prehľad o organizácii
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá
31734006
2020512648
SK2020512648
25-49 zamestnancov
24.09.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,12
0
49 %
209 tis. €
-7 %
2021/2020
2,34 mil. €
35,5 %
2021/2020
0,06
-4,7 %
2021/2020
26,4 tis. €
244,7 %
2021/2020
527 tis. €

Zisk AT TATRY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby AT TATRY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk

1,11
0,51
0,01
0,7

Zisk pred zdanením AT TATRY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA AT TATRY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AT TATRY, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AT TATRY, spol. s r.o.


Konateľ AT TATRY, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AT TATRY, spol. s r.o.


Predmet činnosti AT TATRY, spol. s r.o.


Kataster AT TATRY, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AT TATRY, spol. s r.o.