Prehľad o organizácii
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá
31734006
2020512648
SK2020512648
25-49 zamestnancov
24.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3297/P
27 tis. €
-90,7 %
2023/2022
1,76 mil. €
-10,1 %
2023/2022
0,01
-91,6 %
2023/2022
26,4 tis. €
244,7 %
2021/2020
527 tis. €

Zisk AT TATRY, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby AT TATRY, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk
1,18
0,42
0,03
0,97

Zisk pred zdanením AT TATRY, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA AT TATRY, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AT TATRY, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AT TATRY, spol. s r.o.


Konateľ AT TATRY, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AT TATRY, spol. s r.o.


Predmet činnosti AT TATRY, spol. s r.o.


Kataster AT TATRY, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AT TATRY, spol. s r.o.