Prehľad o organizácii
CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii
Drevárska 454/3, 058 01 Poprad
31734014
2020515332
Nemá
nezistený
24.09.1996
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Konateľ CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Likvidátor CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Člen dozorného orgánu CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Predmet činnosti CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Kataster CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii


Skrátené výkazy CD - TATRAZOLL, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad v likvidácii