Prehľad o organizácii
TAMBERT, spol. s r.o.
Kukorelliho 1494, 085 01 Bardejov
31734022
2020633890
Nemá
1 zamestnanec
20.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3299/P
4,4 tis. €
-74 %
2022/2021
171 tis. €
24,8 %
2022/2021
0,04
-76 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TAMBERT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TAMBERT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,78
0,02
4,57

Zisk pred zdanením TAMBERT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TAMBERT, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TAMBERT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAMBERT, spol. s r.o.


Konateľ TAMBERT, spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu TAMBERT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAMBERT, spol. s r.o.


Predmet činnosti TAMBERT, spol. s r.o.


Kataster TAMBERT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TAMBERT, spol. s r.o.