Prehľad o organizácii
O.S.V.O. kov, spol. s r.o.
Sibírska 11, 080 01 Prešov
31734031
Nemá
24.09.1996
05.05.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Konateľ O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Predmet činnosti O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Kataster O.S.V.O. kov, spol. s r.o.


Skrátené výkazy O.S.V.O. kov, spol. s r.o.