Prehľad o organizácii
PanEuro, spol. s r.o.
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
31734049
2020521426
Nemá
nezistený
25.09.1996
10.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-761 tis. €
3,65 mil. €
-0,72
N/A
N/A

Zisk PanEuro, spol. s r.o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Tržby PanEuro, spol. s r.o.


2014
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,62
0,02
0,37

Zisk pred zdanením PanEuro, spol. s r.o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

EBITDA PanEuro, spol. s r.o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PanEuro, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PanEuro, spol. s r.o.


Konateľ PanEuro, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PanEuro, spol. s r.o.


Predmet činnosti PanEuro, spol. s r.o.


Kataster PanEuro, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PanEuro, spol. s r.o.