Prehľad o organizácii
Chemtex s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
31734057
Nemá
25.09.1996
01.06.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Chemtex s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Chemtex s.r.o.


Konateľ Chemtex s.r.o.


Člen dozorného orgánu Chemtex s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Chemtex s.r.o.


Predmet činnosti Chemtex s.r.o.


Kataster Chemtex s.r.o.