Prehľad o organizácii
GALAX, spol. s r.o.
Hotel Družba, sídl. I., 069 01 Snina
31734065
2020793269
Nemá
nezistený
24.09.1996
05.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GALAX, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GALAX, spol. s r.o.


Konateľ GALAX, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GALAX, spol. s r.o.


Predmet činnosti GALAX, spol. s r.o.


Kataster GALAX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GALAX, spol. s r.o.