Prehľad o organizácii
ADDIS s.r.o. Košice
Námestie nádeje 1, 040 01 Košice
31734073
Nemá
26.09.1996
23.10.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ADDIS s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADDIS s.r.o. Košice


Konateľ ADDIS s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADDIS s.r.o. Košice


Predmet činnosti ADDIS s.r.o. Košice


Kataster ADDIS s.r.o. Košice