Prehľad o organizácii
FIRMEX AP, s.r.o.
Mengusovská 9, 040 01 Košice
31734090
Nemá
26.09.1996
05.09.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod FIRMEX AP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIRMEX AP, s.r.o.


Konateľ FIRMEX AP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIRMEX AP, s.r.o.


Predmet činnosti FIRMEX AP, s.r.o.


Kataster FIRMEX AP, s.r.o.