Prehľad o organizácii
G-PACK spol. s r.o.
Jarmočná 2, 040 01 Košice
31734111
2020494333
SK2020494333
1 zamestnanec
25.09.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,26
1,16
76,2 %
7,3 tis. €
284,5 %
2021/2020
374 tis. €
14,5 %
2021/2020
0,06
284,9 %
2021/2020
18,5 tis. €
94,7 %
2021/2020
N/A

Zisk G-PACK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby G-PACK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
transparex.sk

1,93
0,24
0,12
2,96

Zisk pred zdanením G-PACK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA G-PACK spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod G-PACK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G-PACK spol. s r.o.


Konateľ G-PACK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G-PACK spol. s r.o.


Predmet činnosti G-PACK spol. s r.o.


Kataster G-PACK spol. s r.o.


Skrátené výkazy G-PACK spol. s r.o.