Prehľad o organizácii
G-PACK spol. s r.o.
Jarmočná 2, 040 01 Košice
31734111
2020494333
SK2020494333
1 zamestnanec
25.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8455/V
8,24 tis. €
12,8 %
2022/2021
404 tis. €
8,2 %
2022/2021
0,06
-5,7 %
2022/2021
18,5 tis. €
94,7 %
2021/2020
N/A

Zisk G-PACK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby G-PACK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
2,02
0,21
0,13
2,67

Zisk pred zdanením G-PACK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA G-PACK spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod G-PACK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G-PACK spol. s r.o.


Konateľ G-PACK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G-PACK spol. s r.o.


Predmet činnosti G-PACK spol. s r.o.


Kataster G-PACK spol. s r.o.


Skrátené výkazy G-PACK spol. s r.o.