Prehľad o organizácii
VERAX Slovakia, spol. s r.o.
Obecný klub 132, 059 12 Švábovce
31734120
2020515321
Nemá
nezistený
26.09.1996
29.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Kataster VERAX Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VERAX Slovakia, spol. s r.o.