Prehľad o organizácii
JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce
044 16 Bohdanovce
31734138
2020496049
Nemá
nezistený
26.09.1996
30.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Konateľ JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Predmet činnosti JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Kataster JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce


Skrátené výkazy JAMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Bohdanovce