Prehľad o organizácii
T-TRANS Pribenik, s.r.o.
Staničná 435, 076 51 Pribenik
31734146
2020930384
SK2020930384
2 zamestnanci
26.09.1996
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,36
0,09
92 %
68,4 tis. €
7,8 %
2021/2020
2,41 mil. €
-18 %
2021/2020
0,03
-17,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

29,01
0,08
0,86
1,19

Zisk pred zdanením T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Konateľ T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Predmet činnosti T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Kataster T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Skrátené výkazy T-TRANS Pribenik, s.r.o.