Prehľad o organizácii
T-TRANS Pribenik, s.r.o.
Staničná 435, 076 51 Pribenik
31734146
2020930384
SK2020930384
1 zamestnanec
26.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8458/V
80,6 tis. €
17,9 %
2022/2021
4,62 mil. €
91,8 %
2022/2021
0,02
-21,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
41,16
0,08
1,38
1,12

Zisk pred zdanením T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA T-TRANS Pribenik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Konateľ T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Predmet činnosti T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Kataster T-TRANS Pribenik, s.r.o.


Skrátené výkazy T-TRANS Pribenik, s.r.o.