Prehľad o organizácii
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
Stropkovská 474, 089 01 Svidník
31734154
2020527278
SK2020527278
1 zamestnanec
26.09.1996
Výroba krmív hosp.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,09
90,1 %
1,09 tis. €
-70,3 %
2021/2020
297 tis. €
-15,5 %
2021/2020
0
-67,2 %
2021/2020
N/A
145 tis. €

Zisk AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

19,68
0,1
0,55
0,31

Zisk pred zdanením AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Konateľ AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Predmet činnosti AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Kataster AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Skrátené výkazy AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.