Prehľad o organizácii
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
Stropkovská 474, 089 01 Svidník
31734154
2020527278
SK2020527278
1 zamestnanec
26.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3306/P
1,09 tis. €
-0,1 %
2022/2021
257 tis. €
-13,6 %
2022/2021
0
14,2 %
2022/2021
N/A
145 tis. €

Zisk AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
19,84
0,11
0,37
0,47

Zisk pred zdanením AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Konateľ AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Predmet činnosti AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Kataster AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.


Skrátené výkazy AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.